Ekstradycja

Ekstradycja 28 września 2023

Ekstradycja w polskim prawie: procedura wydania osoby ściganej innemu państwu, decyzje sądu i ministra sprawiedliwości, możliwość ekstradycji obywateli Polski

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin