Kasacja

Kasacja 4 października 2023

Kasacja w polskim prawie: nadzwyczajny środek zaskarżenia z opcją wstrzymania wykonania wyroku przez Sąd Najwyższy w wyjątkowych przypadkach.

Kasacja 21 września 2023

Szanse na powodzenie kasacji w Sądzie Najwyższym: analiza czynników decydujących i statystyk dotyczących załatwiania spraw.

Artykuły 19 lipca 2023

Kasacja w postępowaniu karnym: możliwość odwołania od wyroku sądu II instancji do Sądu Najwyższego, analiza i warunki skutecznego złożenia kasacji.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin