Postępowanie karne

Ekstradycja 28 września 2023

Ekstradycja w polskim prawie: procedura wydania osoby ściganej innemu państwu, decyzje sądu i ministra sprawiedliwości, możliwość ekstradycji obywateli Polski

Postępowanie karne 26 września 2023

Sposoby na ustalenie lokalizacji zatrzymanej osoby: kontaktowanie się z organami ścigania, aresztami i zakładami karnymi.

Artykuły 4 lipca 2023

Zrozum postępowanie karne: od ustalenia przestępstwa do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności. Wnikliwa analiza procesu.

Artykuły 4 lipca 2023

Obowiązek zeznań świadka w postępowaniu karnym: warunki, kiedy świadek może odmówić zeznań lub nie odpowiedzieć na pytania.

Artykuły 4 lipca 2023

Oskarżyciel posiłkowy: pokrzywdzony działający jako oskarżyciel w sądzie I instancji. Definicja pokrzywdzonego w kontekście prawa karnego.

Artykuły 4 lipca 2023

Świadek koronny to podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin