Postępowanie kasacyjne

Kasacja 4 października 2023

Kasacja w polskim prawie: nadzwyczajny środek zaskarżenia z opcją wstrzymania wykonania wyroku przez Sąd Najwyższy w wyjątkowych przypadkach.

Kasacja 21 września 2023

Szanse na powodzenie kasacji w Sądzie Najwyższym: analiza czynników decydujących i statystyk dotyczących załatwiania spraw.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin