Postępowanie przed sądem

Artykuły 14 lipca 2023

Rozprawy karne według art. 348 k.p.k.: zasada szybkiego postępowania vs. rzeczywistość wieloetapowych procesów.

Artykuły 4 lipca 2023

Terminy i zasady sporządzania uzasadnienia wyroku sądowego: standardowy 14-dniowy okres, z opcją przedłużenia przez prezesa sądu w szczególnych przypadkach.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin