Postępowanie przygotowawcze

Artykuły 5 września 2023

Prawa osoby zatrzymanej: informacja o powodach zatrzymania, dostęp do adwokata, pomoc medyczna, ograniczenie czasu zatrzymania do 48 godzin.

Artykuły 30 sierpnia 2023

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu: procedura, terminy i cele stosowania tego środka zapobiegawczego w procesie karnym.

Artykuły 14 lipca 2023

Prawa podejrzanego w postępowaniu karnym: prawo do nieprzyznania się do winy i odmowy składania wyjaśnień bez podawania przyczyny.

Artykuły 12 lipca 2023

Czas trwania statusu podejrzanego w postępowaniu karnym: analiza prawna dotycząca limitów czasowych i warunków zmiany statusu.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin