Prawa zatrzymanego

Postępowanie karne 26 września 2023

Sposoby na ustalenie lokalizacji zatrzymanej osoby: kontaktowanie się z organami ścigania, aresztami i zakładami karnymi.

Artykuły 5 września 2023

Prawa osoby zatrzymanej: informacja o powodach zatrzymania, dostęp do adwokata, pomoc medyczna, ograniczenie czasu zatrzymania do 48 godzin.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin