Rozprawa

Artykuły 4 lipca 2023

Zakończenie postępowania karnego w Polsce: możliwość umorzenia sprawy jako alternatywa dla wydania wyroku skazującego lub uniewinniającego.

Artykuły 3 lipca 2023

Definicja pokrzywdzonego w procesie karnym zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego: osoba fizyczna lub prawna dotknięta przestępstwem.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin