Tymczasowe aresztowanie

Postępowanie karne 26 września 2023

Sposoby na ustalenie lokalizacji zatrzymanej osoby: kontaktowanie się z organami ścigania, aresztami i zakładami karnymi.

Artykuły 30 sierpnia 2023

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu: procedura, terminy i cele stosowania tego środka zapobiegawczego w procesie karnym.

facebook twitter search email phone arrow-down-long linkedin